Phú Hoàng Anh

  • Mở bán 16 căn cuối.
  • Trả gốp không lãi suất trong 5 năm 
  • Chỉ Thanh toán 40% nhận nhà ở ngay.
  • Đã có sổ đỏ riêng.
  • Mội thông tin liên hệ 0909 668 393

Nhà mẩu: B.6.3:

0-02-06-83a6996261e6409469bfd1c525275687d44ad9c41f89e8e1039497204ec59fab full0-02-06-254c522a5915aa684fd35877de4ae402cf8539ad2003e3b1cd01337b4d1d6bf6 full0-02-06-321a43e7f2b322cd6d38c4feaedbb7c12aad5745d1b57eb32444539ee47eb0df full0-02-06-8783e84e829713434cd5f2467c1aab735950c65c32d11f415a05a272d1c01007 full0-02-06-de009958ab61f4d9610ebe512783d127264515601e1173ab808a638748de6125 full0-02-08-1fc911eec7008d7e8b21035baf0a929745def1f0e67cb002651658b3befc4bd6 full0-02-08-4b0a0b253c0c8b0c2194ba301aaff1ea2f1e441c0a89345f1bc5f5a881cb11b0 full0-02-08-27707a85b709e64d165d36dba4566e36ac9b6bf0eb4d8cf6ff004997e8e41c2f full0-02-08-c48c80dd1771ffdc32a57ecb6f4611cdfaef23e7ab2b6f0fca7fd816902f81db full0-02-08-daa11bcd7c2e77fad3b32fda6a85c9e4a4ca11979c389addb82afc769bb7924c full0-02-08-e5ab7bcc96172fefbb6e0a7b88f2bcb149b9baf41ba089fd70835e0c1a38b231 full0-02-08-f2ee3ce3189c22c75f47f7b10050330ba1596819daa6e1db9c74ecd785995ba6 full

0-02-06-034644c841e9e5f6b54edb0b4b95c10dc8585de3daf030583cd64adec5396987 full

PHU HOANG ANH  BANG GIA